• Products

Products

Інтерактивне обладнання – це сучасні технологічні рішення для різних галузей, починаючи від освіти та закінчуючи бізнесом. Використання інтерактивного обладнання покращує сприйняття інформації за рахунок збільшення кількості візуального матеріалу, допомагає просто і швидко довести необхідну інформацію.

Застосування потенціалу інтерактивного обладнання досить широке і може бути обмеженим лише відсутністю всіх необхідних знань щодо його можливостей.

Інтерактивний стіл – це повністю комп'ютеризований мультимедійний сенсорний стіл із поверхнею мультитач на 10 дотиків. З інтерактивною поверхнею можуть одночасно взаємодіяти кілька користувачів. Управління здійснюється за допомогою торкання пальців. Інтерактивні столи здатні захопити дітей, подарувати їм як веселі ігри, а й нові знання. Під час занять у дитини розвивається моторика, пам'ять, слухове та зорове сприйняття.

Інтерактивна панель – це повноцінна мультимедійна система з великим сенсорним LED-дисплеєм роздільною здатністю Ultra HD, що поєднує в собі всю функціональність сучасного ПК та простоту використання планшета з широкими аудіо та відео можливостями. Інтерактивна панель монтується на стіну або спеціальну мобільну стійку. Інтерактивна панель опціонально комплектується вбудованими комп'ютерами (OPS-модуль), які штатно встановлюються в корпус панелі.

Інтерактивний кіоск або інформаційний термінал — це пристрій зі спеціалізованим обладнанням та програмним забезпеченням, що надає доступ до інформації та програм для спілкування, торгівлі, розваг або освіти.

Інтеграція технологій дозволяє кіоскам виконувати широкий функціонал задач, перетворюючись на самостійні автоматизовані точки обслуговування. Наприклад, кіоски можуть дозволити користувачам робити замовлення з каталогу магазину, отримувати необхідну інформацію про локацію, шукати інформацію про продукти, видавати ключ-карту готелю та багато іншого.

Стандартна комплектація сенсорного кіоску включає системний блок і сенсорний екран. При необхідності термінал може бути додатково укомплектований аудіосистемою, відеокамерою, мікрофоном, картридером, купюроприймачем, сканером штрих-кодів та іншими модулями.

 

Крім того, інтерактивний термінал за бажанням може бути брендований.

Інтерактивний стіл – це мультимедійний центр, який поєднує в собі сенсорний екран розмірами 32” та 43”, аудіосистему та вбудований комп'ютер. Все ще розміщено в надійному металевому або дерев'яному корпусі без гострих кутів.

Сенсорний екран розташований горизонтально та захищений загартованим склом та має миттєвий відгук на дотик пальця. Дитячий інтерактивний стіл підтримує роботу відразу з 10 одночасними дотиками, що дозволяє взаємодіяти з ним відразу декільком дітям.

Принцип роботи інтерактивного столу базується на технології learn by playing (навчайся граючись), що дозволяє використовувати інтуїтивні жести рук для управління віртуальними об’єктами, зображеннями і мультимедіа природним чином.

Інтерактивні столи дозволяють дітям взаємодіяти з об'єктами на екрані, тим самим підвищуючи інтерес до пізнання нового, адже все відбувається в ігровій формі.

Використання дитячих інтерактивних столів сприяє підвищенню рівня соціалізації дітей, формує навички комунікації та вирішення конфліктів. 

Використання інтерактивних технологій дозволяє зацікавити дитину на тривалий час. Інтерактивний стіл – це просте і швидке рішення для облаштування дитячої кімнати або куточка для розваг у закладі. І воно працює скрізь: від бутиків, ТРЦ, перукарень, стомат. поліклінік, до заправних станцій і взагалі будь-яких закладів в яких є зона очікування.

До того ж компанія надає послуги брендування інтерактивного столу вашим логотипом.  

Interactive equipment – these are modern technological solutions for various industries, from education to business. The use of interactive equipment improves the perception of information by increasing the amount of visual material, helps to easily and quickly prove the necessary information.

The use of the potential of interactive equipment is quite wide and can be limited only by the lack of all necessary knowledge about its capabilities.

Interactive table – it is a fully computerized multimedia touch table with a multi-touch multi-touch surface. Multiple users can interact with the interactive surface at the same time. Management is carried out by touching the fingers. Interactive tables are able to capture children, give them not only fun games, but also new knowledge. During classes, the child develops motor skills, memory, auditory and visual perception.

Interactive panel – is a full-fledged multimedia system with a large touch-screen LED display with Ultra HD resolution, which combines all the functionality of a modern PC and ease of use of the tablet with extensive audio and video capabilities.

The interactive panel is mounted on a wall or a special mobile rack. The interactive panel is optionally equipped with built-in computers (OPS-module), which are normally installed in the panel housing.

An interactive kiosk or information terminal is a device with specialized hardware and software that provides access to information and programs for communication, trade, entertainment, or education.

The integration of technologies allows kiosks to perform a wide range of functional tasks, becoming independent automated service points. For example, kiosks can allow users to place orders from the store catalog, get the necessary location information, search for product information, issue a hotel key card, and more.

The standard equipment of the touch kiosk includes a system unit and a touch screen. If necessary, the terminal can be additionally equipped with an audio system, video camera, microphone, card reader, bill acceptor, barcode scanner and other modules.

In addition, the interactive terminal can be branded if desired.

Інтерактивний стіл – це мультимедійний центр, який поєднує в собі сенсорний екран розмірами 32” та 43”, аудіосистему та вбудований комп'ютер. Все ще розміщено в надійному металевому або дерев'яному корпусі без гострих кутів.

Сенсорний екран розташований горизонтально та захищений загартованим склом та має миттєвий відгук на дотик пальця. Дитячий інтерактивний стіл підтримує роботу відразу з 10 одночасними дотиками, що дозволяє взаємодіяти з ним відразу декільком дітям.

Принцип роботи інтерактивного столу базується на технології learn by playing (навчайся граючись), що дозволяє використовувати інтуїтивні жести рук для управління віртуальними об’єктами, зображеннями і мультимедіа природним чином.

Інтерактивні столи дозволяють дітям взаємодіяти з об'єктами на екрані, тим самим підвищуючи інтерес до пізнання нового, адже все відбувається в ігровій формі.

Використання дитячих інтерактивних столів сприяє підвищенню рівня соціалізації дітей, формує навички комунікації та вирішення конфліктів. 

Використання інтерактивних технологій дозволяє зацікавити дитину на тривалий час. Інтерактивний стіл – це просте і швидке рішення для облаштування дитячої кімнати або куточка для розваг у закладі. І воно працює скрізь: від бутиків, ТРЦ, перукарень, стомат. поліклінік, до заправних станцій і взагалі будь-яких закладів в яких є зона очікування.

До того ж компанія надає послуги брендування інтерактивного столу вашим логотипом.